Dnešním dnem končí velikonoční doba.

Buďme Bohu vděční, že jsme ji mohli prožívat společně a radost z Kristova vítězství nad smrtí ať nás neopouští ani ve dnech příštích!

Růžencový maraton vyhlášený sv. otcem Františkem na letošní květen. Úmysly na tento týden jsou ZDE
Každou květnovou NE a ST v Libici n. Cidlinou kostel otevřený k modlitbě a adoraci od 17:00 do 19:00

Oznámení

Od 1. 8. odchází náš milý kaplan (farní vikář) otec Josef na nové působiště do Červeného Kostelce. Do Poděbrad nastoupí kaplan – jáhen. Oběma vyprošujme Boží pomoc a požehnání pro jejich službu.

NE 23. 5. koná se sbírka na pastorační potřeby naší královéhradecké diecéze

Nabídka, výzva

Můžete si zadat úmysly na odsloužení mší sv. (v sakristii nebo i telefonicky)

OD 1. 6. BUDE POŘAD BOHOSLUŽEB JAKO PŘED PANDEMIÍ – tzn. že nebude mše sv. v NE v 18:00.

Svatovojtěšská modlitební novéna v Libici n. Cidlinou

V SO 29. 5. se koná svatovojtěšská modlitební novéna v Libici n. Cidlinou.

Koná se beze změny, jako každoročně vždy poslední sobotu v měsíci – s tímto programem:

 • 9:30 možnost tiché adorace a modlitby před Kristem v Eucharistii
 • 10:00 – svátostné požehnání, ukončení adorace MŠE SV. za nová kněžská a řeholní povolání po mši sv. možnost požehnání relikvií sv. Vojtěcha a zveme také na přátelské posezení, popovídání a občerstvení v domku „Střezislava“ (za kostelem)

Svatý Vojtěchu, přimlouvej se u Boha za nás, za naši církev a za naši vlast!

Pátek 28. 5.  Noc kostelů

V rámci „Noc kostelů“ náš poděbradský kostel bude mít tento program:

 • 18:00 mše sv. a po jejím skončení bude kostel otevřený do 21:00 s možností ztišení a zážitku posvátnosti chrámového prostoru, požehnání pro jednotlivé příchozí a pro jejich rodiny. Komentovaná prohlídka kostela bude v 19:00, 19:30 a 20:00 hod.

Prosíme o modlitební stráž – rozpis je vzadu v kostele. Děkujeme

Všichni jste do našeho kostela zváni a budete vítáni!

Modlitební úmysly Svatého otce FRANTIŠKA na jednotlivé dny v měsíci květnu

Papež František prosí:

„V letošním měsíci květnu vytvořme růžencový maraton. Každý den se pomodleme růženec na níže uvedené úmysly. Pokud někdo nezvládne růženec celý, tedy alespoň desátek, nebo jinou modlitbu.

Za celý svět raněný pandemií Coronaviru

 • 23.5. Za ve škerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče
 • 24.5. Za všechny, kteří poskytují základní služby
 • 25.5. Za všechny učitele, studenty a pedagogy
 • 26.5. Za všechny pracující a podnikatele
 • 27.5. Za všechny nezaměstnané
 • 28.5. Za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny
 • 29.5. Za všechny Bohu zasvěcené muže a ženy
 • 30.5. Za církev
 • 31.5. Za ukončení pandemie a obnovu našeho sociálního a ekonomického života

Úmysly na další květnový týden budou uveřejněny na tomto místě.

Pořad bohoslužeb v Poděbradech v týdnu 23. 5. – 30. 5. 2021

NE 23.5. BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady
 • 10:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady

PO 24.5. pam. P. Marie, Matky církve

 • MŠE SV. NENÍ

ÚT 25.5.

 • 18:00 za dětskou skupinu Legie Panny Marie

ST 26.5.

 • 18:00

ČT 27.5. Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného kněze

 • 18:00 za kněze a kněžská povolání

PÁ 28.5.

 • 18:00 za duchovní uzdravení a osvobození od zlého

SO 29.5. pam. sv. Pavla VI., papeže

 • 18:00

NE 30.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady
 • 10:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)