Bratři a sestry, od dnešní neděle obnovujeme ve všech farnostech bohoslužby v plném rozsahu. Pořad bohoslužeb na celý týden je k dispozici na vývěskách i na farních webových stránkách.

Již nejsou nutné rozestupy, povolený počet účastnících se věřících je 500, což splňujeme. Od 1. 7. nebudou povinné roušky.

Buďme však i nadále ukáznění a zodpovědní, protože je možné, že se nákaza bude opět šířit a restriktivní opatření budou zase zavedena!!!

Kněžské svěcení a primice našeho milého jáhna Josefa Hamana

V sobotu 27. 6. v 10:00 se koná v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové

kněžské svěcení, které přijme i náš jáhen Josef Haman.

Všechny zveme k účasti!

Stále je ještě možné přihlásit se k cestě do Hradce Králové i na primici společným autobusem.

  • ODJEZD NA SVĚCENÍ: z Riegerova nám. v Poděbradech v sobotu 27. 6. v 7:45. Svěcení začíná v 10:00
  • ODJEZD NA PRIMICI ve Dvoře Králové n. Labem: z Riegerova nám. v Poděbradech v neděli 5. 7. v 7:00. Primice se koná od 9:30

Kdo z farníků by chtěl jet společným autobusem, přihlaste se na proboštství.

Děkujeme!

PROSBA

Prosíme farníky, kteří jsou ochotni číst slovo Boží při nedělních mších svatých, aby se ohlásili p. Jiřímu Novákovi, který připravuje pravidelný rozpis služeb.

Děkujeme!

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)