Po celý tento týden prožíváme svatodušní novénu dny modliteb o Ducha Svatého.

SO 22. 5. v 18:00 budeme slavit vigílii svatodušní s obnovou svátosti biřmování

NE 23. 5. koná se sbírka na pastorační potřeby naší královéhradecké diecéze

Nabídka, výzva:

Můžete si zadat úmysly na odsloužení mší sv. v sakristii nebo i telefonicky.

LIBICE n. Cidlinou farní a poutní kostel sv. Vojtěcha

V měsíci květnu je kostel otevřený k modlitbě a adoraci vždy v NE a ve ST 17:00 – 19:00

Zapojujeme se do RŮŽENCOVÉHO MARATONU na úmysly papeže Františka

Všichni jste zváni!

Modlitební úmysly Svatého otce FRANTIŠKA na jednotlivé dny v měsíci květnu.

Za celý svět raněný pandemií Coronaviru

Úmysly na jednotlivé dni:

 • 16.5. Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi
 • 17.5. Za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací
 • 18.5. Za všechny lékaře a zdravotní sestry
 • 19.5. Za všechny lidi ve válce a za světový mír
 • 20.5. Za všechny lékárníky a zdravotnický personál
 • 21.5. Za všechny sociální pracovníky
 • 22.5. Za všechny dobrovolníky
 • 23.5. Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče

Papež František prosí, abychom v letošním květnu vytvořili růžencový maraton. A každý den se pomodlili růženec na výše uvedené úmysly. Pokud někdo nezvládne růženec celý, tedy alespoň desátek, nebo jinou modlitbu.

 

Pořad bohoslužeb v Poděbradech v týdnu 16. 5. – 23. 5. 2021

NE 16.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady
 • 10:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady

PO 17.5.

 • MŠE SV. NENÍ

ÚT 18.5.

 • 18:00

ST 19.5.

 • 18:00 na dobrý úmysl

ČT 20.5. pam. sv. Klementa Marie Hofbauera

 • 18:00 za kněze a kněžská povolání

PÁ 21.5.

 • 18:00 za + P. Jiřího Mannla

SO 22.5.

 • 18:00 vigilie svatodušní za duchovní obrodu našich farností obnova svátosti biřmování

NE 23.5. BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady
 • 10:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)