VELKÝ DÍK VŠEM, KTEŘÍ PŘIPRAVOVALI A VEDLI LETNÍ TÁBOR NAŠICH DĚTÍ !!!

Všem farníkům přejeme krásné prožití druhé poloviny prázdnin!

NE 1. 8. – loučíme se s otcem kaplanem Josefem. A vítáme v naší farnosti nového o. kaplana – Pavla Jelínka – jáhna. Oběma přejeme velké Boží požehnání pro jejich službu!!! Po mši sv. všechny zveme na „zahradní slavnost“ na proboštství.

Děkujeme všem, kteří jste zahradní rautík připravovali.

ČT 5. 8. – mše sv. v 15:30 ve Vrbici NEBUDE

ALE: mše sv. v Opočnici v 16:00

PÁ 6. 8. – 17:30 tichá adorace

18:00 mše sv.

SO 7. 8. – 7:30 společná modlitba růžence

8:00 mše sv. (1.mariánská sobota)

18:00 – bohoslužba slova s nedělní platností

Pořad bohoslužeb v Poděbradech v týdnu 1. 8. – 8. 8. 2021

NE 1. 8. 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady
 • 10:00 Opočnice – MŠE SV. NENÍ

PO 2. 8. MŠE SV. NENÍ

ÚT 3. 8.

 • 18:00

ST 4. 8. pam. sv. Jana Maria Vianneye, kněze

 • 18:00 za Boží požehnání, pomoc a dary Ducha Sv. pro bratra

ČT 5. 8.

 • 18:00 za kněze

PÁ 6. 8. Svátek Proměnění Páně

 • 18:00 na dobrý úmysl

SO 7. 8. pam. Panny Marie

 • 18:00 za Boží požehnání, pomoc, ochranu a dary Ducha Sv. pro sestru Annu

NE 8.8. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady
 • 10:00 Opočnice

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)