Z důvodu nemoci pana probošta o. Petra Kubanta budou ve všedních dnech místo mší svatých až na výjimky bohoslužby slova.

V neděli 16. 1. přijede do Poděbrad o. Jan Paseka a bude sloužit mši svatou v 10:00.

O nedělích budou mši svatou v Poděbradech sloužit kněží z jiných farností. Z toho důvodu bude nutné počínaje 23. 1. posunout nedělní mši svatou už na 9:30.

V případě nutnosti (pohřeb se mší svatou, udělování svátosti pomazání nemocných) se, prosím, obracejte na o. Mariána Benka – tel. 606 738 066, e-mail: farnostnechanice@gmail.com

Vzadu v kostele v Poděbradech je umístěna kasička, do které můžete přispět na tříkrálovou sbírku.

Farní zájezd do Filipova 13. 1. se uskuteční jen v případě dostatečného počtu přihlášených. Konečné rozhodnutí padne při nedělní mši svaté 9. 1.

Kontaktní osoby

Po dobu nemoci pana probošta o. Petra Kubanta se, prosíme, obracejte na tyto osoby:

Pavel Jelínek, jáhen, farnost Poděbrady

Tel.: +420 723 426 645, e-mail: jelinek.pavel@dihk.cz

Mgr. Marián Benko, farář v Nechanicích

tel.: +420 606 738 066, e-mail: farnostnechanice@gmail.com

(především pro účely pohřbů se mší sv. a udělování svátosti pomazání nemocných)

Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. 1. do 16. 1. 2022

NE 9. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

 • 8:00 – Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 – Poděbrady – mše svatá (o. biskup Josef Kajnek)
 • 14:00 – Pátek – bohoslužba slova

PO 10. 1.

 • bohoslužba není

ÚT 11. 1.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

ST 12. 1.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

ČT 13. 1.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

PÁ 14. 1.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

SO 15. 1.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova s nedělní platností

NE 16. 1. – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice nad Cidlinou – bohoslužba slova
 • 10:00 – Poděbrady – mše svatá (o. Jan Paseka)
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)