NE 8. 5.

 • po mši sv. – svědectví bohoslovce Jeronýma Pelikovského (o jeho povolání a cestě ke kněžství)
 • 17:00 – příprava dětí na 1. sv. přijímání (na proboštství v učebně)

ÚT 10. 5.

 • v 10:00 mše sv. v Libici n. Cidlinou (= setkání všech kněží a jáhnů našeho vikariátu. Lid Boží je upřímně zván!)

PÁ 13. 5.

 • v 11:00 – v kostele poslední rozloučení se + Annou Řehákovou

SO 14. 5.

 • v 10:00 primice našeho novokněze Pavla v jeho rodišti – v kostele sv. Mikuláše v Nížkově (u Přibyslavi)

NE 15. 5. – MŠE SV. V PODĚBRADECH V 10:00 NEBUDE

 • 15:00 – poděbradská primiční mše sv. novokněze P. Pavla Jelínka.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. 5. do 15. 5. 2022

NE 8. 5. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (den modliteb za povolání k duchovnímu stavu)

 • 8:00 Libice n. Cidlinou – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 10:00 Opočnice – mše sv.
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

PO 9. 5.

 • bohoslužba není

ÚT 10. 5.

 • 18:00 mše sv. za + Romana Machovce

ST 11. 5.

 • 18:00 – mše sv. za + P. Václava Hegra (Q.V.)

ČT 12. 5.

 • 18:00 – mše sv. za manžela, setru, bratra a vnuka

PÁ 13. 5. Panny Marie Fatimské

 • 18:00 – mše sv. za zachování víry u dětí a vnoučat

SO 14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola

 • 18:00 – mše sv. s nedělní platností na dobrý úmysl

NE 15. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 10:00 Opočnice – mše sv.
 • 15:00 Poděbrady – primiční mše sv. novokněze Pavla

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)