V tomto týdnu, z důvodu exercicií duchovního správce, budou až do soboty 13. 11. bohoslužby slova. Ve všech naléhavých záležitostech se, prosím, obracejte na jáhna Pavla.

PÁ 12. 11. – po večerní bohoslužbě slova se na proboštství sejde společenství mladých.

Poděkování:

Děkujeme všem, kteří jste se na „Dušičky“ účastnili (i přes nevlídné počasí) společné modlitby za naše zemřelé u kříže na hřbitově v Kluku.

Děkujeme také všem, kteří máte zájem o vzdělávání dospělých farníků ve víře. V pátek po mši sv. bylo naše 1. setkání – a byla při něm krásná atmosféra. Věřím, že to bylo a bude užitečná aktivita pro všechny!!

Díky za věnování druhé krásné palmy do presbytáře kostela a za starostlivost o květinovou výzdobu i úklid kostela – všem, kteří se na tom dobrovolnicky a obětavě podílíte.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. 11. do 14. 11 2021

V TOMTO TÝDNU BUDOU V NAŠEM KOSTELE V OBVYKLÉM ČASE BOHOSLUŽBY SLOVA

NE 7. 11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice – bohoslužba slova
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

PO 8. 11. Bohoslužba není

ÚT 9. 11. Svátek Posvěcení Lateránské baziliky

 • 18:00 bohoslužba slova

ST 10. 11. pam. sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

 • 18:00 bohoslužba slova

ČT 11. 11. pam. sv. Martina, biskupa

 • 18:00 bohoslužba slova

PÁ 12. 11. pam. sv. Josafata, biskupa a mučedníka

 • 18:00 bohoslužba slova

SO 13. 11. Svátek sv. Anežky České, panny

 • 17:00 – mše sv. v Opočnici s nedělní platností
 • 18:00 – bohoslužba slova s nedělní platností

NE 14. 11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.
 • 14:00 Pátek – mše sv.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)