Od dnešní neděle jsou v Poděbradech nedělní bohoslužby pouze takto:

SO – 18:00 s nedělní platností a NE – 10:00

Letní tábor dětí

Bude se konat v Uhelné Příbrami

Bližší informace jsou uvedeny na plakátku ve vývěsce.

Každý 1. pátek v měsíci

17:30 tichá adorace před NSO.

18:00 pravidelná mše sv.

Každá 1. SO v měsíci

7:30 společná modlitba růžence + mše sv. v 8:00

Každá poslední sobota v měsíci

Svatovojtěšská modlitební novéna v Libici n. Cidlinou – rodišti sv. Vojtěcha: ZA NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ od 9:30 adorace, tichá modlitba 10:00 svátostné požehnání a MŠE SV.

Pořad bohoslužeb v Poděbradech v týdnu 6. 6. – 13. 6. 2021

NE 6.6. 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice – mše sv. mimořádně NENÍ
 • 10:00 Poděbrady
 • 10:00 Opočnice – mše sv. mimořádně NENÍ

PO 7.6.

 • MŠE SV. NENÍ

ÚT 8.6.

 • 18:00 na dobrý úmysl

ST 9.6.

 • 18:00 za sv. otce Františka a na jeho úmysly

ČT 10.6.

 • 18:00 za manžela, sestru a vnuka

PÁ 11.6. SLAVNOST NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA

 • 17:30 adorace
 • 18:00 za rodiče Čejkovi a Vaňkovi a živé i zemřelé členy rodu

SO 12.6.

 • 18:00 mše sv.

NE 13.6. 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady
 • 10:00 Opočnice – mše sv. NENÍ

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)