Sbírka z minulé neděle na humanitární pomoc Ukrajině vynesla celkem za celou farnost 18 297 Kč. Peníze budou odeslány na účet biskupství, které je poskytne Charitě ČR, a ta je využije podle aktuálních potřeb. Děkujeme všem dárcům.

Děkujeme všem rodičům, kteří přihlásili své děti na přípravu na první svaté přijímání. Pokud by se některé z dětí, které už ke svatému přijímání chodí, chtělo této přípravy znovu zúčastnit, tak samozřejmě může. Je otevřená všem zájemcům z řad dětí.

V kostele v Poděbradech je vzadu postavena pokladna, kam můžete dávat své příspěvky na pomoc Ukrajině. Peníze budou průběžně vybírány a posílány na účet Charity.

Na stolku vzadu v kostele jsou papírové postní kasičky, které mohou sloužit hlavně dětem, aby do nich ukládaly peníze, které pak mohou věnovat na dobročinné účely.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. 3. do 13. 3. 2022

NE 6. 3. – 1. NEDĚLE POSTNÍ

 • 8:00 – Vrbice – bohoslužba slova
 • 9:15 – Poděbrady – mše svatá (o. Marián Benko)
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova

PO 7. 3.

 • bohoslužba není

ÚT 8. 3.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

ST 9. 3.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

ČT 10. 3.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

PÁ 11. 3.

 • 18:00 – Poděbrady – mše sv. za rodinu Rožánkovu (od 15:00 na faře a od 17:30 v kostele příležitost ke svátosti smíření)

SO 12. 3.

 • 18:00 – bohoslužba slova s nedělní platností

NE 13. 3. – 2. NEDĚLE POSTNÍ

 • 8:00 – Libice nad Cidlinou – bohoslužba slova
 • 9:15 – Poděbrady – mše svatá (o. Marián Benko)
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova
 • 14:00 – Pátek – bohoslužba slova

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)