Každý pátek bude do naší farnosti přijíždět o. Petr Tobek. Od 15:00 bude na faře v učebně k dispozici k rozhovorům a ke sv. zpovědi, od 17:30 bude v kostele v Poděbradech příležitost ke sv. zpovědi a v 18:00 bude mše sv.

Příští neděli 13. 2. bude v 11:00 v Libici nad Cidlinou mše sv. Přijede ji odsloužit o. Zdeněk Novák. Od 10:30 zde bude příležitost ke sv. zpovědi.

V neděli 13. 2. bude ve 14:00 v Pátku bohoslužba slova.

Zveme všechny, kdo mají zájem zabývat se synodalitou církve, aby přišli příští neděli 13. 2. v 19:00 do Poděbrad na faru. Bude zde první setkání v naší farnosti k tomuto tématu.

Mše svaté, které se budou sloužit každý pátek v Poděbradech, mají volné úmysly. Prosíme každého, kdo má zájem obětovat některou z těchto mší svatých na svůj úmysl, aby to oznámil jáhnovi farnosti Pavlu Jelínkovi buď osobně, nebo na tel. 723 426 645. Přednostně budou obětovány mše svaté na ty úmysly, které již byly přislíbeny, ale z důvodu nemoci o. probošta nemohly být do oběti mše svaté zahrnuty.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. 2. do 13. 2. 2022

NE 6. 2. – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Vrbice – bohoslužba slova
 • 9:15 – Poděbrady – mše svatá (o. Marián Benko)
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova

PO 7. 2.

 • bohoslužba není

ÚT 8. 2.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

ST 9. 2.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

ČT 10. 2. – pam. sv. Scholastiky

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

PÁ 11. 2.

 • 18:00 – Poděbrady – mše sv. (o. Petr Tobek)

SO 12. 2.

 • 18:00 – bohoslužba slova s nedělní platností

NE 13. 2. – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 9:15 – Poděbrady – mše svatá (o. Marián Benko)
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova
 • 11:00 – Libice nad Cidlinou – mše sv. (o. Zděněk Novák)(od 10:30 příležitost ke sv. zpovědi)
 • 14:00 – Pátek – bohoslužba slova

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)