Od měsíce června, tedy od tohoto týdne:

Mše sv. v Poděbradech v NE. v 18:00 nadále NEBUDE!

Kdo víte, že účast na NEDĚLNÍ bohoslužbě je pro Vás z rozumných důvodů a nikoli z pohodlnosti nemožná či nevhodná (např. kvůli pracovní povinnosti, neodkladné návštěvě či z jiných vážných důvodů), využijte možnosti účasti na mši sv. v sobotu v 18:00 s nedělní platností!

Každý 1. pátek v měsíci:

 • 17:30 tichá adorace před NSO.
 • 18:00 pravidelná mše sv.

Každá 1. SO v měsíci:

 • 7:30 společná modlitba růžence + mše sv. v 8:00

Každá poslední sobota v měsíci:

Svatovojtěšská modlitební novéna v Libici n. Cidlinou (rodišti sv. Vojtěcha) ZA NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ – od 9:30 adorace, tichá modlitba

 • od 10:00 svátostné požehnání a MŠE SV.

Poděkování

Všem, kteří jste se se zaujetím zúčastnili páteční noci kostelů všem účastníkům včerejší libické svatovojtěšské novény a všem, kteří jste připravovali pohoštění.

Pořad bohoslužeb v Poděbradech v týdnu 30. 5. 2021 – 6. 6. 2021

NE 30.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady
 • 10:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady

PO 31.5. Svátek Navštívení Panny Marie

 • MŠE SV. NENÍ

ÚT 1.6. pam. sv. Justina, mučedníka

 • 18:00 za rodinu Menengelovu

ST 2.6.

 • 18:00 na dobrý úmysl

ČT 3.6. Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

 • 16:00 tichá adorace v kostele
 • 18:00 za farníky – svátostné požehnání

PÁ 4.6.

 • 17:30 adorace
 • 18:00 za nemocné a trpící

SO 5.6. pam. sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

 • 7:30 společná modlitba růžence
 • 8:00 mše sv. ke cti Panny Marie
 • 18:00 za Annu Gatnarovou

NE 6.6. 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice – mše sv. mimořádně NENÍ
 • 10.00 Poděbrady
 • 10:00 Opočnice – mše sv. mimořádně NENÍ


ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)