Příští neděli 6. 2. se budou při nedělní mši světit hromničky. Kdo má zájem, ať si své svíce přinese, a budou posvěceny.

Na Tříkrálové sbírce se v Poděbradech vybralo celkem 41 437 Kč. Všem, kteří přispěli, upřímné Pán Bůh zaplať.

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na vánoční výzdobě kostela, a kteří se účastnili, a ještě budou účastnit, úklidu této výzdoby.

Každý pátek bude do naší farnosti přijíždět o. Petr Tobek. Od 15:00 bude na faře v učebně k dispozici k rozhovorům a ke sv. zpovědi, od 17:30 bude v kostele v Poděbradech příležitost ke sv. zpovědi a v 18:00 bude mše sv.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. 1. do 6. 2. 2022

NE 30. 1. – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice nad Cidlinou – mše sv. (o. Jan Paseka)
 • 9:15 – Poděbrady – mše svatá (o. Marián Benko)
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova

PO 31. 1. – pam. sv. Jana Boska

 • Bohoslužba není

ÚT 1. 2. – 18:00 – Poděbrady

 • bohoslužba slova

ST 2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

ČT 3. 2.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

PÁ 4. 2. – 1. pátek v měsíci

 • 17:30 Poděbrady – adorace
 • 18:00 – mše sv. (o. Petr Tobek)

SO 5. 2. – pam. sv. Agáty, 1. sobota v měsíci;

 • 7:30 Poděbrady – růženec
 • 8:00 – bohoslužba slova
 • 18:00 – bohoslužba slova s nedělní platností

NE 6. 2. – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Vrbice – bohoslužba slova
 • 9:15 – Poděbrady – mše svatá (o. Marián Benko)
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)