PODĚKOVÁNÍ

Všem farníkům za modlitby, duchovní podporu a projevy přátelství v době nemoci duchovního správce.

Otci Marianovi a všem kněžím, kteří v našich farnostech obětavě zastupovali a sloužili mše sv.

Bratrovi jáhnovi Pavlovi, za vedení farnosti – obětavé, přesné a bez chyby!!

Změny pořadu bohoslužeb

Po dobu rekonvalescence o. Petra budou mše sv. Ve ST, PÁ a NE v obvyklém čase a v ÚT, ČT a SO budou bohoslužby slova.

Velikonoční bohoslužby

Budou v obvyklém pořádku a nezkráceně.

Všechny obřady povede Mgr. Vojtěch Novotný

10. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE

Na začátku všech bohoslužeb bude žehnání ratolestí (kdo může, přineste si s sebou)

17:00 postní modlitební setkání, vstup do Svatého týdne v učebně na proboštství.

Pořad bohoslužeb od 3. 4. – do 10. 4. 2021

NE 3. 4. 5. NEDĚLE POSTNÍ

 • 8:00 Libice n.C. – bohoslužba není
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 9:15 Poděbrady – mše sv. za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

PO 4. 4.

 • Bohoslužba není

ÚT 5. 4.

 • 18:00 – bohoslužba slova

ST 6. 4.

 • 18:00 – mše sv. za ukončení války na Ukrajině a za všechny oběti a uprchlíky

ČT 7. 4.

 • 18:00 – bohoslužba slova

PÁ 8. 4.

 • 18:00 – mše sv. za všechny trpící a nemocné

SO 9. 4.

 • 18:00 – bohoslužba slova s nedělní platností

NE 10. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE

 • 8:00 Libice n.C. – mše sv.
 • Vrbice – bohoslužba slova
 • Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)