NE 28. 11. – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Při všech bohoslužbách budeme žehnat adventní věnce

Po mši sv. v Poděbradech bude prodej křesťanské literatury, kalendářů a vánočních pohlednic – na proboštství.

PÁ 3. 12.

 • od 17:30 v kostele tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření
 • po mši sv. na proboštství vzdělávání dospělých farníků ve víře (19:00)

SO 4. 12.

 • 7:30 společná modlitba růžence
 • 8:00 mše sv. ke cti Panny Marie

ADVENTNÍ MODLITEBNÍ NEDĚLNÍ VEČERY NEBUDOU (vzhledem k pandemické situaci)

PROSÍM

Spojme se duchovně ze svých domovů v modlitbě (jakékoli) – velmi vhodná a doporučovaná je modlitba růžence.

Vezměme do rukou Písmo sv. a čtěme slovo Boží.

Roráty – tak krásné adventní písně – si můžeme zazpívat i doma.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. 11. do 5. 12. 2021

NE 28. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Při všech bohoslužbách žehnání adventních věnců

 • 8:00 Libice – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

PO 29. 11.

Bohoslužba není

ÚT 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola

 • 18:00 – na dobrý úmysl

ST 1. 12.

 • 18:00 – za děti a jejich rodiny

ČT 2. 12.

 • 18:00 – za nová kněžská povolání

PÁ 3. 12. pam. sv. Františka Xaverského, kněze

 • 17:30 adorace
 • 18:00 – za zdraví a Boží požehnání pro tatínka a za + Olgu Koudelkovou

SO 4. 12.

 • 7:30 – modlitba růžence
 • 8:00 – mše sv. – za Boží pomoc a posilu pro lékaře a zdravotníky a za zvládnutí rostoucí pandemie
 • 18:00 – mše sv. s nedělní platností za Karla Fultnera

NE 5. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • 8:00 Libice – bohoslužba slova
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

Milí poděbradští farníci, přátelé, všichni lidé dobré vůle!

Uposlechněme výzvy a prosby!!! sv. Otce Františka i všech našich biskupů a udělejme opravdu všechno, co je v našich možnostech (daných nám od Boha) ke zpomalení šíření pandemie.

Situace ve společnosti a v nemocnicích je a bude velmi těžká a kritická především pro personál.

Jsme svědky obrovského nárůstu nemoci COVID19 díky těm, kteří se odmítají dát očkovat – ačkoli nemají žádnou kontraindikaci!

Očkování (jako každé jiné) je věcí lékařskou – odborníci na to jsou oni – nikoli my (tedy se můžete poradit u správných zdrojů).

Ignorovat, zpochybňovat či kritizovat doporučení papeže a biskupů je u katolického křesťana hrubou chybou! Zatvrzelé bezdůvodné odmítání vakcinace proti COVID19 je vážným hříchem proti 5. přikázání Desatera.

Je mnoho těch, kteří sice odmítají očkování, ale pokud se nakazí – neodmítají léčbu (velmi nákladnou). Kde tedy zanechali poctivost svého přesvědčení???

ICLic Mgr. Petr Kubant, probošt

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)