Poděkování

Za sbírku minulé neděle na Charitu. Výsledek sbírky bude oznámen příští neděli.

Za účast na páteční mši sv. v Kovanicích za oběti coronaviru.

Za přípravu a účast na včerejší svatovojtěšské modlitební novéně v Libici n. Cidlinou

NE 27. 6. – po mši sv. prosím členy Pastorační i Ekonomické rady farnosti o setkání na proboštství. Děkuji. Zápis z jednání obou rad bude vyvěšen.

PÁ 2. 7. – 17:30 tichá adorace, litanie a zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, svátostné požehnání 18:00 mše sv.

SO 3. 7. – 7:30 společná modlitba růžence

 • 8:00 mše sv.

Na farní zahradě dozrávají třešně. Prosím sledujte to a včas příhodný je očesejte a skliďte pro své domácnosti. Děkuji.

Letní tábor dětí

Bude se konat v Uhelné Příbrami. Bližší informace jsou uvedeny na plakátku ve vývěsce. Odpovědná osoba: Klára Bulušková.

Pomoc lidem na jižní Moravě zasaženým tornádem

 1. MŮŽETE VYUŽÍT BEZHOTOVOSTNÍHO PŘÍSPĚVKU PODLE INFORMACÍ NA VÝVĚSCE
 2. SVŮJ PŘÍSPĚVEK MŮŽETE VLOŽIT DO OZNAČENÉ POKLADNY VZADU V KOSTELE
 3. MODLITBA ZA POSTIŽENÉ JE SAMOZŘEJMOSTÍ!!

Pořad bohoslužeb v Poděbradech v týdnu 27. 6. 2021 – 4. 7. 2021

NE 27. 6. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady
 • 10:00 Opočnice

PO 28. 6. pam. sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

 • Mše sv. není

ÚT 29. 6. Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

 • 18:00 za zemřelé členy Mariánské legie

ST 30. 6. pam. Svatých prvomučedníků římských

 • 18:00 na dobrý úmysl

ČT 1. 7.

 • 18:00

PÁ 2. 7.

 • 17:30 adorace
 • 18:00 za Marii Hamplovou

SO 3. 7.

 • 7:30 společná modlitba růžence
 • 8:00 za dětskou skupinu Mariánské legie
 • 18:00 na dobrý úmysl

NE 4. 7. 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10.00 Poděbrady
 • 10:00 Opočnice

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)