ÚT 28. 9. – Státní svátek sv. knížete Václava, hlavního patrona českého národa

ST 29. 9. – bude v Libici i v Poděbradech (mimořádně) bohoslužba slova

PÁ 1. 10. – 1. PÁ v měsíci

 • od 17:30 tichá adorace a zasvěcení Nejsv. Srdci Ježíšovu
 • 18:00 mše sv.

SO 2. 10. – 1. SO v měsíci

 • 7:30 – společná modlitba růžence
 • 8:00 – mše sv. – ke cti Panny Marie

POZVÁNKA PRO DĚTI (i rodiče)

SO 2. 10.Zveme všechny naše děti (v doprovodu dospělých) na Setkání Papežského misijního díla do Tismic u Č. Brodu. Kromě mše sv. bude pro děti připraven zajímavý program.

PO 18. 10. Proběhne aktivita: Milion dětí se modlí růženec

(děti se modlí za misie) – je dobře se zaregistrovat.

Pro bližší informace, přihlášení dětí a způsob dopravy do Tismic – je kontaktní osobou Mgr. Klára Bulušková.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ PRO ŽÁKY ZÁKL. ŠKOL

ROZVRH JE VYVĚŠEN – prosíme rodiče, aby své děti přihlásili u pí. Jany Kubínové, nebo na proboštském úřadě. A jsme rádi, pokud už jste to udělali! Výuka začne od října.

Moc rádi budeme vyučovat (přednášet) i středoškolákům a Vám – dospělým farníkům (bez rozdílu věku – pokud budete mít zájem a dáte nám o sobě vědět.

Těšíme se na Vás!!

P O Z O R – V Ý Z V A ! ! !

Kdo z farníků by se chtěl něco dozvědět o možnostech a způsobu dobrovolnické služby v rámci CHARITY a možná se v budoucnu i zapojit, ať napíše svoje jméno a kontakt na sebe) vzadu na připravený list. Pro zájemce připravíme informační setkání s kvalifikovanými pracovníky Oblastní Charity.

PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ:

Stále nám zbývá velký počet výtisků Katolického týdeníku a to i po zredukování.

PROSÍM, od nového roku (1.1.2022) ať si každý, kdo chce odebírat K.T. – sám zařídí předplatné a doručení do vlastní poštovní schránky. Děkujeme za pochopení.

Zájemci o pouť a výlet na Tetín

V letošním jubilejním roce umučení sv. Ludmily organizujeme poutní výlet na Tetín v sobotu 16. října 2021.

Program

 • mše sv. v kostele sv. Ludmily
 • občerstvení z vlastních zásob
 • prohlídka Tetína
 • duchovní slovo a duchovní služba
  P. ICLic. Mgr. Petra Kubanta.

Prosíme

Zapište se na listinu vzadu v kostele, nebo se přihlašte u duchovního správce –

o. Petra v Poděbradech. (731 196 796)

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 26. 9. do 3. 10. 2021

NE 26. 9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

PO 27. 9. pam. sv. Vincence z Paula, kněze

 • MŠE SV. NENÍ

ÚT 28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, hlavního patrona českého národa (doporučený svátek)

 • 18:00 – za naši vlast a za náš národ, jeho návrat ke křesťanským kořenům; a za naše politické představitele, aby byli pravdomluvní, poctiví, čestní a slušní.

ST 29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 • 18:00 – bohoslužba slova

ČT 30. 9. pam. sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

 • 18:00 mše sv. – za všechny studenty teologie na KTF-UK a za jejich profesory a duchovní vůdce

PÁ 1. 10. pam. sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

 • 17:30 – tichá adorace
 • 18:00 – mše sv. – na dobrý úmysl

SO 2. 10. pam. sv. Andělů strážných

 • 7:30 – společná modlitba růžence
 • 8:00 – mše sv.
 • 18:00 – mše sv. s nedělní platností v Poděbradech

NE 3. 10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)