Poděkování

Moc děkuji všem, kteří jste se včera (23. 4.)zúčastnili svatovojtěšské pouti na Libici! Díky všem, kteří jste tuto slavnost připravovali a zasloužili jste se o její důstojný průběh!!!

NE 24. 4. začíná příprava dětí na 1. svaté přijímání v 17:00 na proboštství týká se dětí, jejichž rodiče je osobně přihlásili u o. probošta, který přípravu povede.

SO 30. 4. SVATOVOJTĚŠSKÁ MODLITEBNÍ NOVÉNA koná se jako vždy:

 • 9:00 – Adorace
 • 10:00 – Mše sv.
 • poté setkání všech – v „domečku“ za kostelem

Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. 4. do 1. 5. 2022

NE 24. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ svátek Božího milosrdenství

 • 8:00 Libice n. Cidlinou – bohoslužba slova
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

PO 25. 4. Svátek sv. Marka, evangelisty

 • bohoslužba není

ÚT 26. 4.

 • 18:00 – bohoslužba není

ST 27. 4.

 • 18:00 – mše sv. za živé i zemřelé členy rodiny Buškovy, Leberovy a Růžičkovy

ČT 28. 4.

 • 18:00 – bohoslužba není

PÁ 29. 4. pam. sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve

 • 18:00 – mše sv. za zemřelého Romana Machovce

SO 30. 4.

 • 18:00 – bohoslužba není

NE 1. 5. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)