NE 21. 11. – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 • 15:00 – 18:00 v kostele tichá adorace (adorátoři ať se zapíší vzadu v kostele na listinu – děkujeme!)
 • 18:00 – závěrečná pobožnost (zakončení slavnostního dne) a svátostné požehnání

Při mši sv. se koná sbírka na plošné pojištění církevních objektů v diecézi.

PÁ 26. 11. – po mši sv. na proboštství – společenství mládeže

SO 27. 11. – V Libici n. C. SVATOVOJTĚŠSKÁ MODLITEBNÍ NOVÉNA

 • 9:30 adorace
 • 10:00 mše sv. poté občerstvení v „domečku“

NE 28. 11. – při všech bohoslužbách žehnání adventních věnců

Po mši sv. v Poděbradech bude prodej křesťanské literatury, kalendářů a vánočních pohlednic – na proboštství.

ADVENTNÍ MODLITEBNÍ VEČERY

Každou adventní neděli v 18:00 vás srdečně zveme na Adventní modlitební večery (na proboštství v učebně).

Program

 • Modlitba (osobní i společná)
 • Boží slovo
 • Roráty
 • Společenství

!!! Večery se budou konat, pokud to protipandemická opatření dovolí !!!

Upřímně Vám přeji požehnaný advent! o. Petr, probošt

Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. 11. 2021

NE 21. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 • 8:00 Libice – bohoslužba slova
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.
 • 15:00 – 18:00 – tichá adorace v kostele
 • 18:00 – zakončení adorace a svátostné požehnání.

PO 22. 11. pam. sv. Cecílie, panny a mučednice

 • Bohoslužba není

ÚT 23. 11. SLAVNOST SV. KLIMENTA, papeže a mučedníka, hlavního patrona naší diecéze

 • 18:00 – na dobrý úmysl

ST 24. 11. pam. sv. Ondřeje a druhů, vietnamských mučedníků

 • 18:00 – za Jiřího Dvořáka a jeho rodinu

ČT 25. 11. pam. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

 • 18:00 – za Elišku Hanušovou

PÁ 26. 11.

 • 18:00 – za rodinu Rožánkovu a Kleinovu

SO 27. 11.

 • 18:00 – mše sv. s nedělní platností za + Marii Hamplovou

NE 28. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

při všech bohoslužbách žehnání adventních věnců

 • 8:00 Libice – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)