V následující pátky během postní doby budou v Poděbradech v kostele přede mší svatou modlitby křížové cesty.

Příští neděli 27. 3. přijede do Libice nad Cidlinou o. Zdeněk Novák. Ve 14 hodin zde bude křížová cesta a příležitost ke svaté zpovědi a ve 14:30 bude mše svatá.

Příprava na první svaté přijímání se odkládá na měsíc duben. Začátek určí pan probošt o. Petr Kubant až se vrátí z lázní.

Jáhen naší farnosti Pavel Jelínek bude 7. 5. vysvěcen na kněze a 14. 5. bude sloužit primiční mši svatou. Podrobnosti jsou na pozvánce, která je vzadu v kostele. Na svěcení i primici srdečně zveme všechny farníky. Kdo by chtěl jet autobusem společně s ostatními, ať se napíše na papír vzadu v kostele.

Pořad bohoslužeb od 20. 3. do 27. 3. 2022

NE 20. 3. – 3. NEDĚLE POSTNÍ

 • 8:00 – Vrbice – bohoslužba slova
 • 9:15 – Poděbrady – mše svatá (o. Marián Benko)
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova

PO 21. 3.

 • bohoslužba není

ÚT 22. 3.

 • 18:00 Poděbrady – bohoslužba slova

ST 23. 3.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

ČT 24. 3.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

PÁ 25. 3. – SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

 • 17:30 – Poděbrady – křížová cesta v kostele
 • 18:00 – mše sv. (od 15:00 na faře a od 17:30 v kostele příležitost ke svátosti smíření)

SO 26. 3.

 • 18:00 – bohoslužba slova s nedělní platností

NE 27. 3. – 4. NEDĚLE POSTNÍ

 • 9:15 – Poděbrady – mše svatá (o. Marián Benko)
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova
 • 14:00 – Libice nad Cidl. – křížová cesta s příležitostí ke svátosti smíření, 14:30 – mše sv. (o. Zdeněk Novák)

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)