Diskuse nad tématem synodality církve bude pokračovat tuto neděli 20. 2. v 19:00 v Poděbradech na faře. Zveme každého, koho tato problematika zajímá, aby se setkání zúčastnil.

Mše svaté, které se budou sloužit každý pátek v Poděbradech, mají volné úmysly. Prosíme každého, kdo má zájem obětovat některou z těchto mší svatých na svůj úmysl, aby to oznámil jáhnovi farnosti Pavlu Jelínkovi buď osobně, nebo na tel. 723 426 645. Přednostně budou obětovány mše svaté na ty úmysly, které již byly přislíbeny, ale z důvodu nemoci o. probošta nemohly být do oběti mše svaté zahrnuty.

Příprava na první svaté přijímání

Příprava na první svaté přijímání začne po návratu pana probošta o. Petra pravděpodobně v sobotu 26. března v 10 hodin.

Mohou se k ní přihlásit děti, které jsou nejméně ve třetí třídě základní školy a pravidelně chodí do náboženství.

Součástí přípravy bude:

 1. Setkání každou sobotu v 10 hodin na probošství
 2. Pravidelná účast dětí s rodiči na nedělních bohoslužbách

Je třeba, aby rodiče své děti zvlášť přihlásili na probošství k přípravě na první svaté přijímání. Děti k této přípravě nebudou zařazeny automaticky.

Zároveň prosíme rodiče, aby na probošství zanechali kontakt na sebe.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. 2. do 27. 2. 2022

NE 20. 2. – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Vrbice – bohoslužba slova
 • 9:15 – Poděbrady – mše svatá (o. Marián Benko)
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova

PO 21. 2.

 • bohoslužba není

ÚT 22. 2. – svátek Stolce sv. apoštola Petra

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

ST 23. 2. – pam. sv. Polykarpa

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

ČT 24. 2.

 • bohoslužba není

PÁ 25. 2.

 • 18:00 – Poděbrady – mše sv. (o. Petr Tobek) za pana Františka Noháčka a jeho zesnulou manželku (od 15:00 na faře a od 17:30 v kostele příležitost ke svátosti smíření)

SO 26. 2.

 • 18:00 – bohoslužba slova s nedělní platností

NE 27. 2. – 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice nad Cidlinou – bohoslužba slova
 • 9:15 – Poděbrady – mše svatá (o. Marián Benko)
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)