Milí farníci,

Začínáme mariánský měsíc květen.

Stále ještě prožíváme „omezený režim“ bohoslužeb a otvírání kostelů. Pro kolik věřících? To se stále mění!

Ač se vládní opatření budou uvolňovat, pro nás v Poděbradech bude platit to, co jsem ohlašoval minulou neděli. Bohoslužby začneme sloužit od 7. června. Až pominou všechna omezení počtu účastníků a mše sv. bude bez rozdílu pro všechny!

Buďme i nadále ukáznění a zodpovědní, protože je možné, že se nákaza bude opět šířit a restriktivní opatření budou zase zavedena!!!

V měsíci květnu více mysleme a více se modleme k Matce Boží Panně Marii. Nejde o to, abychom ji zbožšťovali. Ona vždy byla a stále je „služebnice Páně“ a to ta nejlepší! Tedy je pro nás vzorem, jak přijímat Boží vůli. Jak odpovídat Bohu na jeho zvěstování, jak přijímat své osobní povolání…

Máme stejný úkol jako ona: DAROVAT NAŠEMU SVĚTU KRISTA. BOHA, KTERÝ JE LÁSKA. V Marii se On stal člověkem a chce se stávat člověkem i v nás a v našem životě!

Naše katolická tradice právě v květnu doporučuje konání tzv. májových pobožností – dříve velmi oblíbených.

Domácí májovou pobožnost a modlitbu loretánských litanií však můžeme vykonat i ve svých domovech. Nejlépe ve společenství rodiny, ale i sami.

Papež František nám pro letošní květen adresuje svůj list, ve kterém nás vyzývá k modlitbě růžence. Je to způsob, jak můžeme být všichni duchovně spojeni.

Modlitba růžence není prvotně „mariánská“, ale v jejím středu je Ježíš Kristus a události jeho života, jak o nich čteme v Evangeliu

(= říkáme jim „růžencová tajemství“ a každému je věnován jeden desátek růžence)

V této krásné meditativní modlitbě se díváme na Pána Ježíše a na to, co pro nás a naši spásu vykonal, těma nejlepšíma, nejčistějšíma a nejvíc láskyplnýma očima, které se kdy na Ježíše dívaly, očima jeho Matky Panny Marie.

Moje každodenní modlitba růžence patří Vám a všem okolním farnostem i farníkům, které Bůh svěřuje mé službě, péči a také celému našemu krásnému městu Poděbrady.

Váš otec Petr, probošt

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)