Z důvodu nemoci pana probošta o. Petra Kubanta budou v následujících dnech místo mší svatých až na výjimky bohoslužby slova. O nedělích budou mše svaté v Poděbradech sloužit kněží z jiných farností. Z toho důvodu bude nutné počínaje 23. 1. posunout nedělní mši svatou už na 9:30. Na úmysly, které byly přislíbeny dříve, budou mše svaté odslouženy hned, jakmile to situace dovolí.

Ve středu 5. 1. přijede do naší farnosti o. Dmytro Romanovský a bude sloužit v Poděbradech mši svatou.

V sobotu 8. 1. proběhne v Poděbradech tříkrálová sbírka. Kasičky budou umístěny i v kostele.

V neděli 9. 1. přijede o. biskup Josef Kajnek a bude sloužit v Poděbradech mši svatou v 10:00.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. 1. do 9. 1. 2022

NE 2. 1. – 2. neděle po Narození Páně

 • 8:00 Libice n.C. – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – bohoslužba slova

PO 3. 1.

 • bohoslužba není

ÚT 4. 1.

 • 18:00 Poděbrady – bohoslužba slova

ST 5. 1.

 • 18:00 – Poděbrady – mše svatá (o. Dmytro Romanovský)

ČT 6. 1.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

PÁ 7. 1. – 1. pátek v měsíci

 • 17:30 – Poděbrady – adorace a v 18:00 bohoslužba slova

SO 8. 1.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova s nedělní platností

NE 9. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

 • 8:00 – Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 – Poděbrady – Mše sv. (o. Biskup Josef Kajnek)
 • 14:00 – Pátek – bohoslužba slova

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)