Vánoční a novoroční pořad bohoslužeb je vyvěšen na vývěskách a farních webových stránkách.

 

NE 19. 12.

DNES KONČÍ VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY

Hlasovací lístky i volební schránka jsou vzadu v kostele. 6 členů – vámi zvolených se stane vašimi zástupci v nové Pastorační radě.

ČT 23. 12.

 • od 8:30 se budou stavět stromečky

Na starost si to vzali naši mladí.

 • od cca 9:00 – bude zdobení stromků a stavění Betléma.

Děkujeme za pomocnou ruku a radu všem starším farníkům, kteří jste to obětavě dělali v dřívějších letech. Přijďte na 9:00 také vy!

NE 26. 12. – Svátek sv. Rodiny

při všech mších sv. bude možnost obnovy manželských slibů a požehnání manželům a rodinám.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. 12. – 26. 12. 2021

NE 19. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • 8:00 Libice – bohoslužba slova
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

PO 20. 12.

 • Bohoslužba není

ÚT 21. 12.

 • 18:00 – za Boží požehnání a dar zdraví pro maminku

ST 22. 12.

 • 18:00 – za Annu a Jána Belešových

ČT 23. 12.

 • 18:00 – na dobrý úmysl

PÁ 24. 12. ŠTĚDRÝ DEN

 • 16:00 Poděbrady – mše sv. – vigilie vánoční
 • 16:00 Libice n.C. – bohoslužba slova
 • 22:00 Opočnice – mše sv. „půlnoční“
 • 24:00 Poděbrady – půlnoční mše sv.

SO 25. 12. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

 • 8:00 Libice n.C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

NE 26. 12. Svátek svaté Rodiny

 • 8:00 Libice – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)