Z důvodu nemoci pana probošta o. Petra Kubanta budou ve všedních dnech místo mší svatých až na výjimky bohoslužby slova.

Zdravotní stav pana probošta se každým dnem lepší. Děkuje všem za modlitby a všechny farníky pozdravuje.

O nedělích budou mši svatou v Poděbradech sloužit kněží z jiných farností. Z toho důvodu bude nutné počínaje 23. 1. posunout nedělní mši svatou už na 9:30.

V případě nutnosti (pohřeb se mší svatou, udělování svátosti pomazání nemocných) se, prosím, obracejte na o. Mariána Benka – tel. 606 738 066 e-mail: farnostnechanice@gmail.com

Vzadu v kostele v Poděbradech je umístěna kasička, do které můžete přispět na tříkrálovou sbírku. Sbírka končí v neděli 16. 1.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. 1. do 23. 1. 2022

NE 16. 1. – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice nad Cidlinou – bohoslužba slova
 • 10:00 – Poděbrady – mše svatá (o. Jan Paseka)
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova

PO 17. 1. – pam. Sv. Antonína Velikého

 • Bohoslužba není

ÚT 18. 1. – pam. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

ST 19. 1.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

ČT 20. 1.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

PÁ 21. 1. – pam. sv. Anežky Římské

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

SO 22. 1.

 • 18:00 Poděbrady – bohoslužba slova s nedělní platností

NE 23. 1. – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Vrbice – bohoslužba slova
 • 9:30 – Poděbrady – mše svatá (o. Marián Benko)
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)