NE 15. 8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 • 14:00 – poutní mše sv. v Kostelní Lhotě

ČT 19. 8.

 • Poděbradech bude v 18:00 bohoslužba slova

PÁ 20. 8.

 • v 19:00 (po mši sv.) se na proboštství sejde Pastorační i Ekonomická rada.

NE 22. 8.

 • ve Vrbici při mši sv. v 8:00 si připomeneme 130 let od posvěcení tamního kostela

Příležitost ke svátosti smíření

Vždy ½ hod. před mší sv. – v kostele (kromě neděle) nebo po dohodě kdykoli – na proboštství

Pořad bohoslužeb v Poděbradech v týdnu 15. 8. – 22. 8. 2021

NE 15. 8. Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

 • 8:00 Libice n. Cidlinou – bohoslužba slova
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.
 • 14:00 – poutní mše sv. v Kostelní Lhotě

PO 16. 8. pam. sv. Štěpána Uherského

 • MŠE SV. NENÍ

ÚT 17. 8.

 • 18:00

ST 18. 8.

 • 18:00 – za rodinu Jelínkovu

ČT 19. 8.

 • 18:00 – bohoslužba slova

PÁ 20. 8. pam. sv. Bernarda, opata a učitele církve

 • 18:00 – za živé i zemřelé členy rodiny

SO 21. 8. pam. sv. Pia X., papeže

 • 18:00

NE 22. 8. 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou – bohoslužba slova
 • 8:00 Vrbice – mše sv. (130 let od posvěcení kostela)
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)