V tomto týdnu budou bohoslužby v obvyklém pořádku

NE 14. 11. – ve 14:00 je mše sv. v Pátku.

ST 17. 11. – v 17:17.hod se rozezní zvony na všech kostelích a spojíme svá srdce i své hlasy v modlitbě za naši vlast.

Náš kostel bude otevřený k modlitbě a adoraci od 17:00 hod. – přijďte!!

PÁ 19. 11. – po večerní mši sv. (od 19:00) na proboštství:

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH FARNÍKŮ VE VÍŘE jste všichni zváni a budete vítáni!

NE 21. 11. – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 • 10:00 – slavnostní mše sv. – na závěr výstav N.S.O. a zasvěcení našich životů a srdcí Kristu Králi
 • 15:00 – 18:00 v kostele tichá adorace (adorátoři ať se zapíší vzadu v kostele na listinu – děkujeme!)
 • 18:00 – závěrečná pobožnost (zakončení slavnostního dne) a svátostné požehnání

Při mši sv. se koná sbírka na plošné pojištění církevních objektů v diecézi.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. 11. do 21. 11. 2021

NE 14. 11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.
 • 14:00 Pátek – mše sv.

PO 15. 11.

 • Bohoslužba není

ÚT 16. 11.

 • 18:00 – na poděkování za 30 let manželství

ST 17. 11. pam. sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 • 18:00 – za náš národ a jeho návrat ke křesťanským kořenům

ČT 18. 11.

 • 18:00 – za Karla Fultnera

PÁ 19. 11.

 • 18:00 – za Štěpána Omaníka z Pátku a jeho rod

SO 20. 11.

 • 18:00 – mše sv. s nedělní platností za + Miroslava Hrabětu

NE 21. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 • 8:00 Libice – bohoslužba slova
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.
 • 15:00 – 18:00 – tichá adorace v kostele
 • 18:00 – zakončení adorace a svátostné požehnání

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)