V neděli 20. 2. bude druhé setkání v naší farnosti k tématu synodality církve. Zveme všechny, kdo mají zájem se touto problematikou zabývat, aby přišli v 19:00 na faru v Poděbradech.

Mše svaté, které se budou sloužit každý pátek v Poděbradech, mají volné úmysly. Prosíme každého, kdo má zájem obětovat některou z těchto mší svatých na svůj úmysl, aby to oznámil jáhnovi farnosti Pavlu Jelínkovi buď osobně, nebo na tel. 723 426 645. Přednostně budou obětovány mše svaté na ty úmysly, které již byly přislíbeny, ale z důvodu nemoci o. probošta nemohly být do oběti mše svaté zahrnuty.

Příprava na první svaté přijímání

Příprava na první svaté přijímání začne po návratu pana probošta o. Petra pravděpodobně v sobotu 26. března v 10 hodin. Mohou se k ní přihlásit děti, které jsou nejméně ve třetí třídě základní školy a pravidelně chodí do náboženství.

Součástí přípravy bude:

 1. Setkání každou sobotu v 10 hodin na probošství
 2. Pravidelná účast dětí s rodiči na nedělních bohoslužbách

Je třeba, aby rodiče své děti zvlášť přihlásili na probošství k přípravě na první svaté přijímání. Děti k této přípravě nebudou zařazeny automaticky.

Zároveň prosíme rodiče, aby na probošství zanechali kontakt na sebe.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. 2. do 20. 2. 2022

NE 13. 2. – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 9:15 – Poděbrady – mše svatá (o. Marián Benko)
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova
 • 11:00 – Libice nad Cidlinou – mše sv. (o. Zděněk Novák)(od 10:30 příležitost ke sv. zpovědi)
 • 14:00 – Pátek – bohoslužba slova

PO 14. 2.

 • bohoslužba není

ÚT 15. 2.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

ST 16. 2.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

ČT 17. 2.

 • 18:00 – Poděbrady – bohoslužba slova

PÁ 18. 2.

 • 18:00 – Poděbrady – mše sv. (o. Petr Tobek) za rodinu Seifrtovu, Koutných, Poukarovu a Nálevkovu (od 15:00 na faře a od 17:30 v kostele příležitost ke svátosti smíření)

SO 19. 2.

 • 18:00 – bohoslužba slova s nedělní platností

NE 20. 2. – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Vrbice – bohoslužba slova
 • 9:15 – Poděbrady – mše svatá (o. Marián Benko)
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)