Vánoční a novoroční pořad bohoslužeb je vyvěšen na vývěskách a farních webových stránkách a bude platit, pokud to protipandemická opatření dovolí.

MODLEME SE ZA TO!

Děkujeme sv. Mikulášovi za milou návštěvu v našem kostele – minulý týden po mši sv.

NE 12. 11. – 14:00 Pátek – mše sv.

Ve všech kostelích naší diecéze se koná sbírka na seminář a bohoslovce. Děkujeme za Vaši štědrost!

Po mši sv. v Poděbradech se koná na proboštství prodej náboženské literatury, kalendářů a vánočních pohlednic.

PÁ 17. 12. – po mši sv. (v 19.hod) bude na proboštství vzdělávání ve víře – pro dospělé farníky.

Moc se těším na vaši účast!

SO 18. 12. – koná se Svatovojtěšská novéna v Libici n.C. – za nová kněžská povolání. Toto datum bylo zvoleno proto, že poslední sobota v prosinci je Boží Hod vánoční.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!

Naléhavá připomínka

1. Probíhají volby do nové Pastorační rady farnosti. Hlasovací lístky i volební schránka jsou vzadu v kostele. 6 členů – vámi zvolených – se stane vašimi zástupci v nové Pastorační radě.

2. Prosím farníky, aby od nového roku si zařídili předplatné K.T. sami a jeho doručování přímo na svoji adresu. V kostele nám stále zbývá značné množství výtisků, které musíme jako farnost zbytečně platit. Nadále bude v kostele k dispozici jen minimální množství výtisků – (pro lázeňské hosty a náhodné návštěvníky Poděbrad). Pokud by někdo z Vás – měl v této věci nějaký problém, rád Vám poradím i pomohu. Nebojte se dát mi vědět!!

SOBOTA 18. 12. koná se v Libici n. Cidlinou svatovojtěšská modlitební novéna

za nová kněžská povolání (neboť poslední sobota v prosinci je Boží Hod Vánoční).

PROGRAM

9:30 – tichá adorace a soukromá modlitba za kněžská povolání

10:00 – mše sv. obětovaná za nová kněžská povolání pro naši diecézi a pro celou církev.

 

Po skončení mše sv. jste zváni k přátelskému posezení a na občerstvení v „domečku“ (za kostelem). Všechno bude pro vás s láskou připraveno! A všichni jste upřímně zváni – a budete vítáni!!

Těšíme se na vaši účast a moc rádi vás v rodišti sv. Vojtěcha uvítáme!

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. 12. – 19. 12 2021

NE 12. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • 8:00 Libice – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.
 • 14:00 Pátek – mše sv.

PO 13. 12. pam. sv. Lucie, panny a mučednice

 • Bohoslužba není

ÚT 14. 12 pam. sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

 • 18:00 – za Annu Belešovou

ST 15. 12.

 • 18:00 – za děti a jejich rodiny

ČT 16. 12.

 • 18:00 – za trpící a nemocné a za posilu pro ně i jejich blízké

PÁ 17. 12.

 • 18:00 – za Margitu Hlaváčovou

SO 18. 12.

 • LIBICE n.C. – Svatovojtěšská novéna
 • 18:00 mše sv. s nedělní platností za všechny živé i zemřelé členy rodiny Novákovy a za duše v očistci

NE 19. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • 8:00 Libice – bohoslužba slova
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)