Bohoslužby v tomto týdnu jsou až do odvolání omezeny!

Nová opatření proti COVID19:

BOHOSLUŽBY JE MOŽNÉ KONAT JEN DO POČTU 10 účastníků.

Roušky jsou povinné na každé mši sv. Kdo nebude mít při mši sv. roušku, nemůže se mše sv. účastnit.

Dezinfekci rukou najdete u vchodu do kostela.

Svěcenou vodu nepoužíváme. Pozdravení pokoje si navzájem dáváme bezkontaktním způsobem (úklonou, pokynutím ruky).

Doporučuje se přijímání na ruku.

Dbejme na ukázněnost a vzájemnou ohleduplnost! Chraňme zdraví své i ostatních! Děkujeme za pochopení.

Bohoslužby v okolních farnostech se nekonají.

Bohoslužby v Poděbradech:

Pouze NE v 10:00 a ST v 18:00 obě mše sv. budou vysílané živě, dostupné na webových stránkách farnosti a YouTube kanálu.

Podávání sv. přijímání bude vždy po mši sv. NE do 12:00 a ST do 19:00.

Výuka náboženství…

…se odkládá na dobu až skončí omezení pro školy.

 

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)