PODĚKOVÁNÍ

Všem ochotným a obětavým farníkům, kteří jste se ujali výzdoby i úklidu kostela na velikonoční svátky.

Všem našim novým kostelnickým „benjamínkům“.

Díky za Vaši službu a ochotu k ní!!!

Jsme moc rádi, že Vás tady máme!!!

Velikonoční pořad bohoslužeb je vyvěšen na vývěskách a na farním webu.

Všechny obřady povede Mgr. Vojtěch Novotný

10. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE v 17:00 hod

modlitební setkání – vstup do Svatého týdne v učebně na proboštství.

Výsledky voleb do Pastorační rady farnosti a jmenování členů Ekonomické rady farnosti naleznete na vývěsce a na farním webu.

VŠICHNI ČLENOVÉ FARNÍCH RAD SLOŽÍ PŘEDEPSANÝ SLIB PŘED SPOLEČENSTVÍM FARNOSTI NA BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. 4. do 17. 4. 2022

NE 10. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE

 • 8:00 Libice n.C. – mše sv.
 • Vrbice – bohoslužba slova
 • Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

PO 11. 4.

 • Bohoslužba není

ÚT 12. 4.

 • 18:00 – bohoslužba slova

ST 13. 4.

 • 18:00 – mše sv. za nemocné přátele a kamarády a jejich rodiny

ZELENÝ ČTVRTEK

 • 18:00 – mše sv. za všechny farníky a celé naše farní společenství

VELKÝ PÁTEK

 • 18:00 velkopáteční obřady

BÍLÁ SOBOTA

 • 19:00 velikonoční vigilie
 • kostel otevřený k modlitbě u Božího hrobu od 9:00 do 12:00 a od 15:00 do 17:00

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

 • 8:00 Libice n.C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)