Výuka náboženství v r. 2021/22

Výuka náboženství bude probíhat v učebně na proboštství. Rozvrh výuky jednotlivých skupin je vyvěšen.

Kontakt na duchovního správce:

ICLic. Mgr. Petr Kubant – probošt
mob: 731 800 196
e-mail: kubantpetr@seznam.cz

Předběžné oznámení

Od nového roku (1. 1. 2022) ať si každý, kdo chce odebírat Katolický týdeník – sám zařídí předplatné a doručení do vlastní poštovní schránky. Děkujeme za pochopení.

V tomto týdnu v úterý bude v našem kostele instalováno nové ozvučení. Prosíme všechny farníky, aby bez obav připomínkovali jeho funkčnost (zvláště negativa), abychom mohli co nejlépe zařízení nastavit a „vychytat mouchy“.

Děkujeme!

NE 17. 10. – „MISIJNÍ NEDĚLE“ koná se sbírka na podporu Papežského misijního díla.

Zahrada proboštství je k dispozici farníkům ke sběru dozrálého ovoce a toho, co tam ještě na stromech zbylo.

Společná farní pouť a výlet na Tetín

(v letošním jubilejním roce umučení sv. Ludmily)

Dne 16. října 2021 ( = tedy tuto sobotu)

Program:

 • 7:00 – odjezd společným autobusem z Riegerova nám.
 • 10:00 mše sv. v kostele sv. Ludmily na Tetíně

občerstvení z vlastních zásob, prohlídka Tetína – s průvodcem, duchovní slovo a duchovní služba P. ICLic. Mgr. Petr Kubant.

CENA ZA DOPRAVU bude stanovena podle konečného počtu účastníků. Platí se až během cesty – „do klobouku“ pana probošta.

Prosíme:

zapište se na listinu vzadu v kostele, nebo se přihlaste u duchovního správce – o. Petra v Poděbradech. (731 800 196)

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 10. 10 do 17. 10. 2021

NE 10. 10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice – bohoslužba slova
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba není
 • 14:00 Pátek – bohoslužba slova

PO 11. 10. pam. sv. Jana XXIII., papeže

 • MŠE SV. NENÍ

ÚT 12. 10. pam. sv. Radima, biskupa

 • 18:00 – za rodinu Šturcovu

ST 13. 10.

 • 18:00 – za zemřelé Helenu Bernardovou a Jaroslava Ptáčka

ČT 14. 10.

 • 18:00 – za manžela, sestru a vnuka

PÁ 15. 10. pam. sv. Terezie z Avily, panny a učitelky církve

 • 18:00 – za dar zdraví a vnitřní síly

SO 16. 10.

 • 18:00 – mše sv. s nedělní platností na dobrý úmysl

NE 17. 10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)