Všechny vánoční a novoroční bohoslužby budou bez účasti veřejnosti, ovšem živě vysílané!

Vždy po mši sv. v 10:00 bude sv. přijímání podáváno jednotlivě do 12:00 A vždy po mši sv. v 18:00 bude sv. přijímání podáváno jednotlivě do 19:30.

Možnost svátosti smíření a také rozhovoru s knězem v jakékoli záležitosti je KDYKOLIV po osobní domluvě na mob: 731 800 196 (o.Petr Kubant, probošt). Moc rád Vás uvítám a rád Vám posloužím.

PROSBA, VÝZVA a DOPORUČENÍ

  • Intenzivně se modleme – jak každý z nás umí
  • Buďme duchovně účastni na mši sv. vysílaných například TV-NOE, Radio Proglas, TV. Lux.

MOŽNOST NÁVŠTĚVY KOSTELA a TICHÉ MODLITBY U BETLÉMA

Štědrý den 10:00-12:00 a 14:00-16:00

Boží Hod 14:00-16:00

sv.Štěpána 14:00-16:00

Nový rok 14:00-16:00

Prosíme, dodržujte důsledně opatření proti COVID-19 – roušku, dezinfekci rukou a rozestupy 2m.

PŘEDVÁNOČNÍ BRIGÁDA

Pojďme společně vyzdobit náš kostel a postavit betlém v ÚT 22.12. 9:00

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

Bez účasti veřejnosti!

24. 12. Štědrý den 16:00 Vánoční vigilie – živé vysílání

25. 12. Boží Hod Vánoční 10:00 – živé vysílání

26. 12. Svátek sv. Štěpána 10:00 – živé vysílání

27. 12. Svátek sv. Rodiny 10:00 – živé vysílání a možnost obnovy manželských slibů (doma)

31. 12. Svátek sv. Silvestra 16:00 – NENÍ ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ

1. 1. 2021 Slavnost Matky Boží Panny Marie 10:00 – živé vysílání

3. 1. 2. neděle po narození Páně 10:00 – živé vysílání

6. 1. Slavnost zjevení Páně (sv. Tří králů) 18:00 – živé vysílání – Žehnání tříkrálových svátostin.

10. 1. Svátek křtu Páně 10:00 – živé vysílání

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)