Moji milí poděbradští farníci,

těšil jsem se, že v těchto dnech už budeme společně plánovat vánoční bohoslužby, ale opatření proti nákaze COVID-19 nás uvádějí do nejistoty, jak to všechno o Vánocích bude, zda budeme moci mít bohoslužby a pro jaký počet lidí…

Místo plánování budeme muset reagovat „operativně“ podle stupně PES, to je velmi nepřehledné a nejednoznačné a stále se to mění.

Předpokládaný pořad bohoslužeb je vyvěšený a dostupný na farních web. stránkách – zatím jen konání bez udání počtu účastníků.

Pokud bude povolen pouze nízký počet účastníků, budou bohoslužby bez účasti veřejnosti.

Určitě však počítejte s tím, že pro Vás budeme vánoční bohoslužby živě vysílat, jak to děláme i nyní a budete mít možnost po mši sv. si přijít pro sv. přijímání tak, jak bude ohlášeno.

Zádveří kostela je každý den otevřeno k soukromé modlitbě.

Přeji Vám šťastný předvánoční čas!

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)