Bohoslužby v tomto týdnu jsou až do odvolání omezeny!!!

Z důvodu nových opatření proti Covid-19 se v našem poděbradském kostele (s účastí lidu) dočasně nekonají. Bohoslužby v okolních farnostech poděbradského obvodu se nekonají.

V Poděbradech v kostele Povýšení sv. Kříže se konají pouze mše sv. V neděli v 10:00 a ve středu v 18:00. Obě bohoslužby bez účasti lidu budou vysílány živě na našich webových stránkách a YouTube kanálu.

Podávání sv. přijímání je možné vždy po mši svaté tj. v neděli do 12:00 a ve středu do 19:00.

Výuka náboženství se odkládá na období bez omezení pro školy.

Milí poděbradští farníci, přátelé a návštěvníci našeho kostela!

Opět prožíváme náročnou dobu restrikcí a omezování našich „osobních práv a svobod “. Žijeme nyní opravdu v krizové době, v nouzovém stavu. A my, křesťané, bychom měli jít v dodržování nařízených pravidel příkladem ostatním spoluobčanům.

Proto všechny své farníky v Poděbradech a v okolních farnostech moc a naléhavě prosím, NEMĚJME STRACH, HRŮZU ANI NEPODLÉHEJME PANICE. Vždyť víme a věříme, že jsme všichni v rukou Dobrého Boha, našeho Nebeského Otce!

Avšak, důsledně dodržujme nařízení vlády! Je to naše křesťanská povinnost!

Žádný z nás (prosím o to jako Váš duchovní pastýř) nezlehčujme nařízená opatření.

Ani osobně, ani před druhými. O to prosím zvláště. Buďme právě těm druhým dobrým příkladem v této těžké době. Nikdo z nás není vševědoucí a nikdo z nás (ani našich ohrožených blízkých, bratří a sester) není všemohoucí hrdina.

Nepřiživujme svým falešným sebevědomím nebo domnělou chytrostí či lehkomyslným odvoláváním se na Boha to, čeho se všichni bojíme.

Prosba, výzva a doporučení

  • Intenzivně se modleme – jak každý z nás umí…
  • Buďme duchovně účastni na mši sv. vysílaných TV-NOE, Radio Proglas, TV. Lux a jiné… Také z našeho farního kostela v Poděbradech vysíláme živě mši sv..
  • Každý den ve 20:00 se společně modleme růženec – vytvořme duchovní společenství a propojení
  1. za ukončení nákazy KOVID–19
  2. za všechny lékaře, zdravotníky, odborníky,dobrovolníky a všechny kteří se o nakažené starají
  3. za všechny nemocné a nákazou ohrožené
  4. za odpovědnost a odbornost všech našich veřejných představitelů

Všechny vás opětovně a stále ujišťuji, že se za vás každý den upřímně modlím, vyprošťovali vám a vašim blízkým Boží ochranu a Boží požehnání.

Pro svátosti smíření nebo rozhovoru v jakékoli záležitosti jsem vám k dispozici kdykoliv po osobní domluvě na telefonu 731 800 196. Moc rád vás uvítám a rád vám posloužím.

o.Petr Kubant, probošt

 

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)