Pastorační a ekonomická rada farnosti Poděbrady se sešla společně 26. 1. 2020. Kdo se účastnil a o čem se mluvilo?

ÚČASTNILI SE:

ICLic.Mgr.Petr Kubant, probošt, Ing.Mgr. Josef Haman, farní vikář

Za Pastorační radu farnosti:

Novák Jiří, Seifrtová Václava, Chramostová Dana, Pecháčková Kristýna (za mladé), Bulušková Klára (práce s mládeží a dětmi), Strnad David (mediální prezentace farnosti), Řeháková Markéta – Libice n. C., Havránková Jaroslava –Vrbice. OMLUVENI: Soběslav Josef, Procházka Josef.

Za Ekonomickou radu farnosti:

Chramostová Dana, Libánský Milan, Seifrt Jaroslav, Pavlíková Magda,
Dvořák Petr

Členům obou rad byly představeny jednotlivé body tj. výhled do budoucna a náměty k úvaze a přemýšlení. Není nutné vše konkrétně vyřešit a realizovat hned, ale bude dobré udělat si názor a hledat konkrétní řešení až to bude aktuální.

ZÁMĚRY DO BUDOUCNA

V průběhu tohoto roku (2020) sloučení farností:
Kovanice + PODĚBRADY
Kostelní Lhota + PODĚBRADY

V okolních farnostech Ekonomická ani pastorační rada neexistuje. Budou se k tomu vyjádřit ERF a PRF kmenové farnosti – Poděbrady.

Převedení kostelů do vlastnictví obce (nemáme na to je udržovat a využívat):

 • Poděbrady – Havířský kostelík – v majetku Města Poděbrady
 • Kostelní Lhota – v majetku obce
 • Žehuň – v majetku obce
 • Kovanice – v jednání s obcí
 • Choťovice – obec zatím odmítá (snad v budoucnu)

Pachtovní smlouvy

…a vše, co souvisí se smluvním vypořádáním nemovitostí v majetku farností (kmenové i exc.) se dává postupně do pořádku ve spolupráci s Biskupstvím HK.

Nový dodavatel el.energie od 1.8. (bližší Informace David Strnad)

KOSTEL V PODĚBRADECH – záměr do budoucna

 • Nová elektroinstalace a topení?
 • Zazdění děr po wafkách
 • Nový rozhlas
 • Vymalování kostela
 • Místo pro Evangeliář – ode dneška
 • Zpovědní místnost (na místě zpovědnice – bezbariérová, zvukově tlumená)
 • Zabezpečovací zařízení – alespoň část kostela aby byla přístupná i přes den
 • Průzkum hrobky před oltářem – památkáři předběžně schvalují!!!

OPRAVY, STAVBY, PROJEKTY

 • Projekt Purkyně + domov pro staré kněze (investorem a realizátorem je Kongregace šedých sester sv. Františka)
 • Sušárna na ovoce (památkáři na to tlačí – kde získat dotace??)
 • Vitráže v kostele (dokončení)
 • Probošství – vnější fasáda
 • Garáže na zahradě (pro 2 auta)
 • Přechod mezi kostelem a proboštstvím (přislíbilo Město)
  (Klára Bulušková se poptá jak máme postupovat, aby nám bylo v brzku vyhověno)

Návrh:
Oprava varhan – prostředky možno získat formou „adopce píšťal“, získat i občany a hosty města (prestižní záležitost). Následně možnost konání kvalitních koncertů v kostele.

PASTORACE v Poděbradech

 • Posvěcení Palladia biskupem a putovní modlitby v rodinách za obnovení a oživení víry v našich rodinách, ve farnosti i v celém našem regionu. 29. 3. 2020 10.00 v Poděbradech začnene od Velikonoc.
 • Vzdělávání dospělých farníků ve víře
 • Modlitební setkávání (např. adventní večery apod. – pokusíme se i při jiných příležitostech)

Farní poutě a výlety

Pouť našeho vikariátu
„Po stopách sv. Vojtěcha“ 6.6.2020 – Libice n.C. – Levý Hradec – Břevnov

Do Litoměřic a okolí (Doksany) – 26.-27.6.

Květnové bohoslužby v Havířském kostelíku
(v květnových sobotách v 18.00 – mše sv. a májová pobožnost)

Mediální prezentace farnosti

Nové web- stránky farnosti. Přehledné, Info o akcích i na MÚ Poděbrady. (Poděbradské noviny)

HLEDÁME:

 • Farník pro prezentaci farnosti v místních médiích – Info. o akcích,
  dění ve farnosti… David Martin Strnad
 • Fotografa farních akcí – na farní web. (navrhněte, přihlaste se duch.
  správci)

LIBICE n. CIDLINOU

Oživení novény v Libici – domluvit s P. Dokládalem (návrh prezentován)
Získat již existující (ale „zamrazený“) projekt na generální opravu kostela pomůže p. Zd. Novák.

Zajištění financování?:

Farnost
Státní fondy
Diecéze
Obec ???

Webové stránky farnosti – Historie, odkaz sv. Vojtěcha, novéna, akce, opravy…

Návrhy

Finance se pokusíme shánět – až budeme mít projekt a znát rozpočet (bude zřejmě nutné postupovat po etapách)

Návrhy:

navázat kontakt s polskou arcidiecézí Hnězdno (původní hrob sv. Vojtěcha). Kontakt modlitební (vzájemný růženec) a osobní (pouť) a představení Libice (rodiště sv. Vojtěcha).
Snad by byli ochotni pomoci i finančně.

Zápis zapsal: ICLic. Mgr. Petr Kubant – probošt

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)