V neděli 15. 5. mše sv. v Poděbradech bude až v 15:00 hod. (mše sv. v obvyklých 10:00 nebude)

V 15:00 hod. bude mít u nás v Poděbradech svoji primiční mši sv. náš o. kaplan – novokněz P. Pavel Jelínek, za kterého jsme dobrému Bohu tolik vděčni!

Po této primiční mši sv. všechny zveme na zahradu proboštství k přátelskému setkání a občerstvení!

Děkujeme všem ochotným farním sestrám (a také šikovným farním bratrům)

za přípravu a „dodávku“ něčeho dobrého k zakousnutí. Na zahradě bude také možnost opékání buřtíků. O buřtíky i nápoje se postará Proboštský úřad.

DĚKUJEME a TĚŠÍME SE NA VÁS!

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)