Farnost – proboštství Poděbrady vás tímto zve na dvoudenní poutní zájezd LITOMĚŘICKO s duchovním doprovodem P. Petra Kubanta.

Program zájezdu

1.den

(odjezd v ranních hodinách)

Doksany – klášter sester premonstrátek

10.30 mše sv. v kostele narození Panny Marie po této mši sv. komentovaná prohlídka kláštera

Terezín – návštěva památníku

Litoměřice – ubytovaní – hostel sv. Štěpána (bývalý seminář)

2. den

Litoměřice – katedrála sv. Štěpána – 10.00 mše sv. možnost návštěvy Muzea, oběd

Ploskovice – zámek – individuální prohlídka zámku či zámeckého parku

Mělník – chrám sv. Petra a Pavla – kostnice kdo neskončí v kostnici, navrátí se do Poděbrad

Termín: 26. 6. – 27. 6. 2020 Cena: 850 Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x nocleh, 1x snídaně

Přihlášky na tel. 325 626 395 nebo mobil 739 124 293 p. Oldřich Čejka.

Těšíme se na Vaši účast!

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)