Římskokatolická farnost – Proboštství při kostele Povýšení Svatého Kříže v Poděbradech si Vás dovoluje pozvat k účasti NA VZPOMÍNKOVOU a ZÁDUŠNÍ MŠI SV. (bohoslužbu) za významnou ženu a dobroditelku našeho města Poděbrady ctihodnou paní Kunhutu ze Štemberka, první manželku zemského správce a českého krále Jiřího z Poděbrad.

Bohoslužba se bude konat 8. 10. (sobota) 10:00 hod. v Římskokatolickém proboštském kostele Povýšení sv. Kříže v Poděbradech. Bohoslužbu slavnostně doprovodí chrámový sbor.

Všichni jste upřímně zváni a budete vítáni!

Těšíme se na Vaši účast!

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)