Milí farníci, již nyní Vás zvu k postním modlitebním večerům a postní duchovní obnově.

Postní modlitební večery

Každou postní neděli v 18.00 hodin Vás uvítám na proboštství – ve farním sále
Součástí večera bude:

  • Společná modlitba
  • Boží slovo
  • Zpěv
  • Slůvko duchovního správce

Postní duchovní obnova

bude se konat v naší farnosti o 5. postním víkendu 27. – 29. 3. 2020
Obnovu povede zdejší probošt – o.Petr

Staroboleslavské Palladium

V neděli 29. 3. v 10.00 navštíví naši farnost otec biskup Jan Vokál.
Při mši sv. v 10.00 požehná kopii Staroboleslavského Palladia, která bude putovat po rodinách a společenstvích naší farnosti a má nám být povzbuzením k modlitbám za oživení a upevnění víry v našich srdcích, rodinách a v celém farním obvodu.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)