Bohoslužby v Poděbradech 21.6. – 28.6. 2020

21. 6. 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

22. 6. pondělí

 • bohoslužba není

23. 6. úterý

 • bohoslužba není

24. 6. středa Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 • 18:00 na dobrý úmysl

25. 6. čtvrtek

 • 18:00 na dobrý úmysl

26. 6. pátek

 • 18:00 za rodinu Řezníčkovu z H.Rad.

27. 6. sobota

 • 10:00 kněžské svěcení v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové
 • 18:00 za rodinu Abramskou a Maňasovu

28. 6. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

BOHOSLUŽBY 21. 6. – 27. 6. V PODĚBRADSKÉM FARNÍM OBVODU

21. 6. NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – bohoslužba slova
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv. není
 • 14:00 Úmyslovice – mše sv. bude sloužena za zesnulého pana Sixtu,zakladatele „pouti Polabí“. Letos je 20. výročí této pouti.

24. 6. STŘEDA

 • 16:00 Libice – mše sv. (v Diakonii)

25. 6. ČTVRTEK

 • 15:30 Vrbice – mše sv.

27. 6. SOBOTA

 • 10:00 – Hradec Králové KATEDRÁLA SV. DUCHA – kněžské svěcení

28. 6. NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv. není
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ VE FARNOSTECH:

 • Kostelní Lhota
 • Kovanice
 • Žehuň

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)