Poděbrady

NE 9. 8. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství
 • 14:00 poutní mše sv. v Pátku (sv. Vavřince) bude se udělovat novokněžské požehnání

PO 10. 8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

 • bohoslužba není

ÚT 11. 8. pam. sv. Kláry, panny

 • 18:00 za kněžská a řeholní povolání

ST 12. 8. 16.00 Libice n.C. (v kostele)

 • 18:00 za manžela, sestru a vnuka

ČT 13. 8. 15.30 Vrbice

 • 18:00 na úmysly sv. otce Františka

PÁ 14. 8. pam. sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka

 • 18:00 za děti a jejich blízké

SO 15. 8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

 • 18:00 na dobrý úmysl

NE 16. 8. 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství
 • 14:00 poutní mše sv. v Kostelní Lhotě (novokněžské požehnání)
 • 18:00 poutní mše sv. v Havířském Kostelíku

Farnosti v poděbradském farním obvodu

NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

STŘEDA

 • 16:00 Libice n.C. – mše sv. (v Diakonii)

ČTVRTEK

 • 15:30 Vrbice – mše sv.

SOBOTA

 • 10:00 Libice n.C. – mše sv. v rámci obnovené svatovojtěšské novény

NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ VE FARNOSTECH:

 • Kostelní Lhota
 • Kovanice
 • Žehuň

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)