Poděbrady

NE 6. 9. 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Vrbice – mše sv. není
 • 8:00 Libice n.C. – mše sv.
 • 10:00 Poděbrady – mše sv. za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

PO 7.9. bohoslužba není

ÚT 8.9. Svátek Narození Panny Marie

 • 18:00 mše sv.

ST 9.9.

 • 16:00 Libice n.C. (farní kostel)
 • 18:00 za Zdeňka Müllera, dceru Janu a syna Zdeňka

ČT 10.9.

 • 15:30 Vrbice
 • 18:00 za zemřelého Miroslava Valíčka, Aloise Kašpara a za zemřelé členy rodiny Kašparovy

PÁ 11.9.

 • 18:00 za děti a jejich blízké

SO 12.9. Jména Panny Marie

 • 18:00 za manžela, sestru a vnuka

NE 13.9. POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE (poutní slavnost)

 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 8:00 Libice n.C. – mše sv.
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.
 • 14:00 Pátek – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

Farnosti v poděbradském farním obvodu

NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

STŘEDA

 • 16:00 Libice n.C. – mše sv. (v Diakonii)

ČTVRTEK

 • 15:30 Vrbice – mše sv.

SOBOTA

 • 10:00 Libice n.C. – mše sv. v rámci obnovené svatovojtěšské novény

NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv. 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ VE FARNOSTECH:

 • Kostelní Lhota
 • Kovanice
 • Žehuň

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)