V Poděbradech

NE 5. 7. Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy

 • 18:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

PO 6. 7.

 • bohoslužba není

ÚT 7. 7.

 • 18:00 za Annu Šlancarovou

ST 8. 7.

 • 18:00 za bratra Maxe a jeho matku Blanku

ČT 9. 7.

 • 18:00 za děti a jejich blízké

PÁ 10. 7.

 • 18:00 za živé i zemřelé členy rodiny Müllerovy

SO 11. 7. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

 • 18:00 za manžela, sestru a vnuka

NE 12. 7. 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 první mše sv. novokněze P. Josefa v Poděbradech za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

Bohoslužby v poděbradském farním obvodu v týdnu 5. 7. – 12. 7.

5. 7. NEDĚLE Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv. není
 • 8:00 Vrbice – mše sv. není
 • 10:00 Poděbrady – mše sv. není
 • 14:00 Opočnice – mše sv. není
 • 18:00 Poděbrady – mše sv.
 • Primiční mše sv. ve Dvoře Králové n.L. 9:30

8. 7. STŘEDA

 • 16:00 Libice n.C. – mše sv. (Diakonie)

9.7. ČTVRTEK

 • 15:30 Vrbice – mše sv.

12.7. NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 10:00 Poděbrady – první mše sv. novokněze P. Josefa v Pdb.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.
 • 14:00 Pátek – mše sv. není

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ VE FARNOSTECH:

 • Kostelní Lhota
 • Kovanice
 • Žehuň

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)