Poděbrady

NE 30.8. 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 za všechny naše žáky, studenty, učitele, vychovatele a katechety žehnání žákům a studentům a školních a studentských potřeb

PO 31.8. bohoslužba není

ÚT 1.9.

 • 18:00 za Boží požehnání pro nový školní rok

ST 2.9.

 • 18:00 za manžela a rodiče Hulovi a Němečkovi

ČT 3.9. pam. sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

 • 18:00 za sv. Otce Františka a na jeho úmysly

PÁ 4.9.

 • 18:00 za zemřelého syna Rudolfa

SO 5.9. pam. Panny Marie

 • 7:30 – společná modlitba růžence
 • 8:00 – mše sv. – za duchovní obrodu našich farností
 • 18:00 za rodinu Niclovu a Hejhalovu

NE 6.9. 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 Poděbrady – mše sv. za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

Farnosti v poděbradském farním obvodu

NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

STŘEDA

 • 16:00 Libice n.C. – mše sv. (v Diakonii)

ČTVRTEK

 • 15:30 Vrbice – mše sv.

SOBOTA

 • 10:00 Libice n.C. – mše sv. v rámci obnovené svatovojtěšské novény

NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv. 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ VE FARNOSTECH:

 • Kostelní Lhota
 • Kovanice
 • Žehuň

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)