Poděbrady

NE 26. 7. 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

PO 27.7. pam sv. Gorazda a druhů

 • bohoslužba není

ÚT 28.7.

 • 18:00 na dobrý úmysl (za spásu nesmrtelné duše)

ST 29.7. pam. sv. Marty

 • 18:00 za bratra Maxe a jeho matku Blanku

ČT 30.7.

 • 18:00 za naše přátele a dobrodince

PÁ 31.7. pam. sv. Ignáce z Loyoly, kněze

 • 18:00 za Pavla Tajtla a duše v očistci

SO 1.8. pam. sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

 • 8:00 za dar zdraví pro nemocné
 • 18:00 na dobrý úmysl

NE 2.8. 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

Farnosti v poděbradském farním obvodu

26. 7. NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

29. 7. STŘEDA

 • 16:00 Libice n.C. – mše sv. (v Diakonii)

30. 7. ČTVRTEK

 • 15:30 Vrbice – mše sv.

1. 8. SOBOTA

 • 10:00 Libice n.C. – mše sv. v rámci obnovené svatovojtěšské novény

2. 8. NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv. 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ VE FARNOSTECH:

 • Kostelní Lhota
 • Kovanice
 • Žehuň

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)