Poděbrady

NE 23. 8. 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

PO 24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

bohoslužba není

ÚT 25. 8.

 • 18:00 za Slavomila Smlsala a jeho rodinu

ST 26. 8. 16:00 Libice n.C.

 • 18:00 za nová kněžská povolání

ČT 27. 8. pam. sv. Moniky

 • 15:30 Vrbice
 • 18:00 za posvěcení a požehnání pro naše rodiny

PÁ 28. 8. pam. sv. Augustina, biskupa a učitele církve

 • 18:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství (přeloženo z neděle)

SO 29. 8. pam. Umučení sv. Jana Křtitele

 • 18:00 na poděkování Bohu a Panně Marii za ochranu a 63 let společného života

NE 30. 8. 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 za všechny naše žáky, studenty, učitele, vychovatele a katechety, žehnání žákům a studentům a školních a studentských potřeb

Farnosti v poděbradském farním obvodu

NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

STŘEDA

 • 16:00 Libice n.C. – mše sv. (v Diakonii)

ČTVRTEK

 • 15:30 Vrbice – mše sv.

SOBOTA

 • 10:00 Libice n.C. – mše sv. v rámci obnovené svatovojtěšské novény

NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv. 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ VE FARNOSTECH:

 • Kostelní Lhota
 • Kovanice
 • Žehuň

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)