Poděbrady

NE 2.8. 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

PO 3.8. bohoslužba není

ÚT 4.8. pam. Sv. Jana Marie Vianneye

 • 18:00 na dobrý úmysl (za obrácení)

ST 5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie

 • 18:00 za Emila Adamce

ČT 6.8. Svátek Proměnění Páně

 • 18:00 za rodinu Kavalírovu a za dar zdraví

PÁ 7.8.

 • 18:00 za všechny naše seniory, nemocné a trpící

SO 8.8. pam. sv. Dominika, kněze

 • 18:00 na dobrý úmysl

NE 9.8. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství
 • 14:00 mše sv. v Pátku bude se udělovat novokněžské požehnání

Farnosti v poděbradském farním obvodu

NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

STŘEDA

 • 16:00 Libice n.C. – mše sv. (v Diakonii)

ČTVRTEK

 • 15:30 Vrbice – mše sv.

SOBOTA

 • 10:00 Libice n.C. – mše sv. v rámci obnovené svatovojtěšské novény

NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ VE FARNOSTECH:

 • Kostelní Lhota
 • Kovanice
 • Žehuň

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)