Poděbrady

NE 19. 7. 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství po mši sv. uděluje novokněz P. Josef své novokněžské požehnání!

PO 20. 7. bohoslužba není

ÚT 21. 7. pam. sv. Vavřince s Brindisi, kněze a učitele církve

 • 18:00 za Karla Vachtu a Karla Novotného

ST 22. 7. Svátek sv. Marie Magdalény

 • 18:00 za manžele Kollertovy a dar uzdravení

ČT 23. 7. Svátek sv. Brigity, patronky Evropy

 • 18:00 za křesťanskou duchovní obnovu Evropy

PÁ 24. 7.

 • 18:00 za živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

SO 25. 7.

 • 18:00 na dobrý úmysl

NE 26. 7. 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

Farnosti v poděbradském farním obvodu

19.7. NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

22.7. STŘEDA

 • 16:00 Libice n.C. – mše sv. (v Diakonii)

23.7. ČTVRTEK

 • 15:30 Vrbice – mše sv.

25.7. SOBOTA

 • 10:00 Libice n.C. – mše sv. v rámci obnovené svatovojtěšské novény

19.7. NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ VE FARNOSTECH:

 • Kostelní Lhota
 • Kovanice
 • Žehuň

Autor článku: David Strnad

Pomáhám lidem najít jejich skutečný SEN, aby se stal jejich Silným Emotivním Nábojem. Nemyslím sen, který se jim zdál nad ránem. Mluvím zde o jejich poslání, vizi a skutečných cílech. Takový sen musí být větší než to kde jsme dnes, musí nás přimět k tomu pracovat na sobě. Proto vznikla Škola seznamování, kde učíme lidi rozšiřovat sféru vlivu a budovat vztahy. Také vytváříme EliteAffiliate Program, kde si lidé mohou vydělávat na internetu, i když ještě nemají vlastní produkt. Jsem autorem projektu Video klíč k úspěchu, kde pomáháme podnikatelům integrovat video marketing do jejich obchodního modelu…