Poděbrady

NE 16.8. 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství
 • 14:00 poutní mše sv. v Kostelní Lhotě (novokněžské požehnání)
 • 18:00 poutní mše sv. v Havířském Kostelíku

PO 17.8. bohoslužba není

ÚT 18.8.

 • 18:00 za Jaroslava Jelínka, rodiče a sestru

ST 19.8.

 • 16:00 Libice n. Cidlinou
 • 18:00 za nová kněžská povolání

ČT 20.8. pam. sv. Bernarda, opata a učitele církve

 • 15:30 Vrbice
 • 18:00 za duchovní obnovu naší farnosti

PÁ 21.8. pam. sv. Pia X., papeže

 • 18:00 za trpící a nemocné a za ty, kteří se o ně s láskou a obětavě starají

SO 22.8. pam. Panny Marie Královny

 • 18:00 na dobrý úmysl

NE 16.8. 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

Farnosti v poděbradském farním obvodu

NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

STŘEDA

 • 16:00 Libice n.C. – mše sv. (v Diakonii)

ČTVRTEK

 • 15:30 Vrbice – mše sv.

SOBOTA

 • 10:00 Libice n.C. – mše sv. v rámci obnovené svatovojtěšské novény

NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ VE FARNOSTECH:

 • Kostelní Lhota
 • Kovanice
 • Žehuň

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)