Poděbrady

NE 13. 9. POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE (poutní slavnost)

 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 8:00 Libice n.C. – mše sv.
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.
 • 14:00 Pátek – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv. není!

PO 14. 9. Svátek Povýšení sv. Kříže

 • bohoslužba není

ÚT 15. 9. pam. Panny Marie Bolestné

 • 18:00 za sv. otce Františka a na jeho úmysly

ST 16. 9. pam. sv. Ludmily, mučednice

 • 16:00 Libice n. C.
 • 18:00 za všechny naše babičky a dědečky (živé i zemřelé)

ČT 17. 9.

 • 15:30 Vrbice
 • 18:00 za Jaroslavu Pokornou, manžela a živé i zemřelé z toho rodu

PÁ 18. 9.

 • 18:00 za Ludmilu Doležalovou, manžela a celý rod

SO 19.9.

 • 18:00 za Marii a Jaroslava Pečenkovy

NE 20.9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 8:00 Libice n.C. – mše sv.
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

Farnosti v poděbradském farním obvodu

NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

STŘEDA

 • 16:00 Libice n.C. – mše sv. (v Diakonii)

ČTVRTEK

 • 15:30 Vrbice – mše sv.

SOBOTA

 • 10:00 Libice n.C. – mše sv. v rámci obnovené svatovojtěšské novény

NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ VE FARNOSTECH:

 • Kostelní Lhota
 • Kovanice
 • Žehuň

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)